Op de door TTO Technische Groothandel geleverde producten wordt 1 jaar garantie gegeven. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft.

Daarnaast zit op onze producten een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Indien wij overgaat tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de artikelen vergoeden en geen derdenkosten en vervolgkosten.

De garantie vervalt bij verkeerd gebruik en wanneer er zonder overleg, op eigen initiatief een wijziging of reparatie is uitgevoerd op/aan het product. Daarnaast is slijtage uitgesloten van garantie.

Mocht je een garantie aanvraag willen doen, neem dan contact met ons op:

Telefoon: 0478-700576
E-mail: info@ttohandel.nl

Wij zullen de aanvraag beoordelen en komen hier zo snel mogelijk op terug.